Cung cấp Máy khoan giếng GJ200-4 và XY-1 cho khách hàng Lạng Sơn, Nghệ An

20/11/2017
cung-cap-may-khoan-gieng-gj200-4-va-xy-1-cho-khach-hang-lang-son-nghe-an

 

Công ty Lạc Hồng vừa cung cấp 2 bộ Máy khoan giêng GJ200-4 và XY-1 cho khách hàng Lạng Sơn và Nghệ An.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN