Cung cấp máy khoan giếng GJ-200-4 cho khách hàng Hà Tĩnh

20/11/2017
cung-cap-may-khoan-gieng-gj-200-4-cho-khach-hang-ha-tinh

Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng vừa bàn giao Máy khoan giếng GJ-200-4 cho khách hàng Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN